Alsare plant docenten in met Checks

Deel dit artikel

Alsare

Alsare academie is een taalaanbieder met een breed aanbod aan contextgerichte taal- en basisvaardigheden trajecten. Onlangs zijn zij gestart met Checks voor het inplannen van de docenten op lessen, groepen en tijden.

Roulatieroosters

Met Checks worden de roulatieroosters gemaakt voor de docenten van Alsare. Deze roulatieroosters worden gebruikt om aan te geven wanneer iemand niet beschikbaar is. Daarnaast zijn voor alle medewerkers de competenties geregistreerd. Hiermee kan de gewenste bezetting bij de opleider makkelijk gepland worden bij een medewerker die beschikbaar én competent is. De module ChecksCounts wordt ook gebruikt bij Alsare voor het maken van allerlei rapporten.

Van Excel naar Checks

Eerder werd er door Alsare nog gebruik gemaakt van Excel voor het maken van de planning. Dit kostte hen echter veel tijd en was minder overzichtelijk. Met Checks is het bovendien mogelijk om te plannen op basis van beschikbaarheid van de docenten en worden de eventuele gaten in het rooster goed zichtbaar voor de planner.

Over Alsare

Alsare houdt zich bezig met de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van zowel personen als organisaties in de meest brede zin van het woord. Scholing, training, coaching en advisering zijn hiertoe de voornaamste activiteiten.