Automatisch plannen bij Airport Medical Services

Deel dit artikel

Airport Medical Services op Schiphol heeft voor Checks gekozen voor het maken van hun personeelsplanning. Ondertussen plant deze dochteronderneming van KLM Health Services hun mensen al weer een aantal maanden in met softwarepakket Checks.

Tijd besparen met automatisch plannen

Om de verpleegkundigen bij de Eerste Hulp in te plannen maken de planners gebruik van de Checks verdeler, ook wel rekenautomaat genoemd. Hiermee worden de mensen automatisch ingepland op basis van hun beschikbaarheid en competenties. De artsen bij Airport Medical Services worden handmatig ingepland. Voor de medewerkers van de Apotheek zijn er roulatieroosters in Checks gemaakt.

Een goede bijkomstigheid van het plannen in Checks is de controle op de Arbeidstijdenwet, zodat de minimale rust- en maximale werktijden niet worden overschreden.

Online rooster via de App

Bij Airport Medical Services wordt er gebruik gemaakt van de ChecksApp en de webtool MyChecks. Hiermee kan natuurlijk het eigen rooster worden ingezien maar ook zijn ze enthousiast over de optie om onderling diensten te ruilen.

Over Airport Medical Services

Airport Medical Services verzorgt medische hulp bij noodsituaties en biedt eerstelijnsgezondheidszorg op Schiphol. Voor (spoedeisende) medische zorg en voorzieningen of advies kunnen mensen 24/7 terecht bij de huisartsen, verpleegkundigen, ambulancemedewerkers en apotheek.

Airport Medical Services

Menu