Apotheken

Personeelsplanning voor apotheken

Het apothekersvak is mensenwerk. Uw tijd is schaars en u wilt deze zoveel mogelijk besteden aan het leveren van goede zorg en service aan uw patiënten. Een optimale personeelsplanning en urenregistratie is daarbij van belang. Hierdoor weet u zeker dat u altijd goed overzicht hebt op de planning, bezetting, uren en eventueel de verschillende vestigingen.

Voorkom hoofdpijn met personeelsplanning software

Een softwarepakket kan u helpen bij het efficiënt inplannen van uw personeel op diensten en verschillende werkplekken of vestigingen. U bewaart daarmee het overzicht op de personeelsplanning en bespaart tijd. Bovendien heeft u geen hoofdpijn meer over wettelijke regels (Arbeidstijdenwet, CAO en ORT) en urenregistratie. Ook zorgt u voor een eerlijke verdeling van de uren en verloopt communicatie met de medewerkers vlot en makkelijk door het personeelsrooster online te delen. De managementrapportages maken het u gemakkelijk om mee bij te sturen.

Het medicijn voor een betere personeelsplanning

Wilt u verder vooruit kunnen plannen? Overzicht en inzicht in uren, diensten en locaties van uw mensen? Makkelijk communiceren over het rooster en uren met uw medewerkers? Met softwarepakket Checks wordt dit kinderspel!

Checks is een flexibel pakket voor het plannen en uren registreren van personeel in apotheken inclusief de CAO voor Apotheken.

We bieden u ook overzichtelijke urenkaarten inclusief Jaarurensystematiek, verlofsaldi en toeslagen.

Softwarepakket Checks

Met Checks bekijkt u de planning zoals u dat prettig vindt. De views op de planning kunt u namelijk heel eenvoudig zelf aanpassen. Bovendien kan het personeel zelf het rooster online bekijken via MyChecks en de ChecksApp. Medewerkers kunnen daarnaast hun eigen urenkaarten inzien, maar ook intekenen op openstaande diensten of ruilen met een collega.

Voor de manager of planner is het bovendien snel inzichtelijk waar er eventueel iemand tekort is. Hij of zij kan dan eenvoudig een andere medewerker inplannen. Dit is ook mogelijk vanuit een andere vestiging.

Ervaring met apotheken

Verschillende apotheken in Nederland werken met Checks voor hun personeelsplanning. Checks is ontwikkeld door Integral, specialist in planningssoftware. We kennen uw branche en weten wat er speelt. Hierdoor kunnen we goed inspelen op uw vragen en wensen.

Een aantal klanten van Checks: Apothekers Combinatie Veendam, Apothekers combinatie Winschoten, Apotheek Voorzorg en Spoedapotheek Alkmaar.

Wat biedt Checks uw organisatie?

  • Flexibel planbord
  • Goed zicht op de planning en bezetting
  • Inclusief CAO Apotheken
  • Medewerkers online toegang tot rooster via MyChecks en ChecksApp
  • Urenregistratie
  • Uitgebreide urenkaarten en rapportages
  • Koppelingen met systemen als ERP, personeelsinformatie, salarisadministratie of tijdsregistratie
  • Checks houdt rekening met uiteenlopende eisen:

Checks is personeelsplanning voor de toekomst

Intelligente software voor personeelsplanning en urenregistratie

Zeer flexibel in te richten planbord

Menu