Bibliotheken

Personeelsplanning voor bibliotheken

Het plannen van alle medewerkers en vrijwilligers van uw bibliotheek is waarschijnlijk al een dagtaak op zich. Wilt u kostbare tijd besparen en uw mensen altijd een up-to-date personeelsrooster kunnen bieden? Stap dan over op een professioneel softwarepakket, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken om de personeelsplanning en u weer tijd heeft voor die andere belangrijke zaken.

Met de tijd mee

Bibliotheken zijn tegenwoordig veel meer dan een plek om boeken te lenen. Naast een moderne collectie bieden bibliotheken vaak plek om te werken of te studeren en activiteiten en workshops te volgen. Een softwarepakket voor personeelsplanning zorgt ervoor dat het inplannen van uw mensen ook met de tijd mee gaat. De planner houdt natuurlijk alle regie over de planning, maar u kunt makkelijk uw medewerkers online toegang geven tot het actuele personeelsrooster. Ook bent u er zeker van dat u geen fouten meer maakt met de indeling van het werkrooster. U ziet het gelijk wanneer uw bezetting niet op orde is en krijgt zelfs suggesties voor vervanging.

Goed overzicht op personeelsplanning

Met softwarepakket Checks hebben planners en managers een goed inzicht en overzicht op de bezetting in de verschillende vestigingen van de bibliotheek. U kunt vooruit plannen en ziet snel waar er nog gaten in het rooster zitten. Maar ook levert Checks u managementrapportages, print-outs van dagstaten en week- of maandroosters , vakantiekaarten voor medewerkers of het berekenen van onregelmatigheids- en andere toeslagen.

De koppelingen met andere systemen maakt het makkelijk om snel en foutloos persoons- en verlofgegevens in te lezen in het roosterpakket of om gegevens te exporteren ten behoeve van uw (salaris)administratie. Dit bespaart u tijd in bijvoorbeeld de urenadministratie van geregistreerde uren en afwezigheden.

Makkelijk communiceren met uw mensen

Met MyChecks en ChecksApp wordt de communicatie met uw mensen over het rooster een stuk makkelijker en sneller. De medewerkers en vrijwilligers kunnen thuis op de bank hun eigen rooster en dat van hun collega’s bekijken. Bovendien kunnen ze via de webmodule MyChecks hun beschikbaarheid doorgeven, vakantie aanvragen, diensten ruilen of intekenen op openstaande diensten. MyChecks biedt de planner praktische handvatten om rekening te houden met medewerkers én tegelijk een zo optimaal mogelijke planning te maken.

Ervaren partner

Checks is ontwikkeld door Integral, specialist in planningssoftware. Onze definitie van personeelsplanning is ‘de juiste mensen, op de juiste plek, op het juiste moment, die de juiste dingen doen’. Sinds 2017 zet Bibliotheek Zuid-Kennemerland Checks in voor haar personeelsplanning.

Wat biedt Checks uw bibliotheek?

  • Flexibel planbord
  • Scherp in beeld of uw bezetting op orde is
  • Medewerkers online toegang tot rooster via MyChecks en ChecksApp
  • Urenregistratie
  • Koppelingen met systemen als ERP, personeelsinformatie, salarisadministratie of tijdsregistratie
  • Managementrapportages
  • Checks houdt rekening met uiteenlopende eisen aan het personeel:

Checks is personeelsplanning voor de toekomst

Intelligente software voor personeelsplanning en urenregistratie

Zeer flexibel in te richten planbord

Optimaal overzicht met efficiënt planning programma

Menu