Laboratoria

Personeelsplanning bij laboratoria

Zijn de juiste mensen bezig met de juiste taken in het laboratorium? Voor een optimale personeelsplanning is het van belang goed overzicht te hebben op mensen, bezetting en uren. Checks, softwarepakket voor personeelsplanning en urenregistratie, zorgt voor goed overzicht, bespaart tijd en voorkomt fouten bij de planning in laboratoria.

Efficiënter plannen met personeelsplanning software

Wilt u goed vooruit kunnen plannen? Overzicht en inzicht in uren, diensten, taken en locaties van uw mensen? Makkelijk communiceren over wijzigingen in de planning met de laboranten? Met softwarepakket Checks verloopt de personeelsplanning vlekkeloos. Het is een innovatief en flexibel pakket voor het plannen van personeel in laboratoria (en andere branches).

Softwarepakket Checks

Met Checks kunt u de (roulatie)roosters handmatig of automatisch maken. U kunt ook de benodigde bezetting in Checks plaatsen om hier vervolgens op te plannen. Dit komt bijvoorbeeld neer op de verschillende analyses die moeten worden uitgevoerd in het laboratorium in de komende weken. Medewerkers worden dan automatisch ingedeeld op de benodigde bezetting afhankelijk van verschillende parameters zoals competenties en beschikbaarheid. Maar ook wordt er rekening gehouden met afwisseling zodat laboranten ervaring blijven houden met verschillende analyses.

De communicatie met de medewerkers verloopt vlot en makkelijk door het personeelsrooster online te delen. Zij kunnen het rooster online bekijken via MyChecks en de ChecksApp. Medewerkers kunnen daarnaast onder andere beschikbaarheid doorgeven, verlof aanvragen of ruilen met een collega. Ook is het mogelijk dat laboranten zich intekenen via de website en smartphone app op de openstaande diensten en analyses waarvoor zij competent zijn.

Het bijhouden van de uren verloopt ook via Checks en geeft het management goed inzicht daarin. ChecksCounts wordt daarbij ingezet om allerlei rapporten te maken.

Tot slot maakt Checks het u gemakkelijk met de koppelingen met uw administratie- en salarisverwerkingssystemen. U voorkomt overtype fouten door de geautomatiseerde koppeling en bespaart tijd.

Ervaring met laboratoria

Verschillende laboratoria in Nederland werken met Checks voor hun personeelsplanning. Checks is ontwikkeld door Integral, specialist in planningssoftware. We kennen uw branche en weten wat er speelt. Hierdoor kunnen we goed inspelen op uw vragen en wensen. Onder andere Klinisch Chemisch Laboratorium van Tergooi, FrieslandCampina Laboratory & Quality Services en Eurofins maken gebruik van Checks.

Wat biedt Checks uw organisatie?

 • Flexibel en overzichtelijk planbord
 • Goed zicht op bezetting en uren
 • Automatisch roosteren
 • Online rooster voor medewerkers via ChecksApp en MyChecks
 • Urenregistratie
 • Koppelingen met systemen als ERP, personeelsinformatie, salarisadministratie of tijdsregistratie
 • Managementrapportages
 • Checks kan planning maken op basis van en/of rekening houdend met:
  • Beschikbaarheid
  • Werkvraag, oftewel gewenste bezetting
  • Competenties medewerkers
  • Loonkosten en arbeidscontracten

Checks is personeelsplanning voor de toekomst

Intelligente software voor personeelsplanning en urenregistratie

Zeer flexibel in te richten planbord

Menu