Opleiding en Training

Personeelsplanning Opleiding en Training

Mist u overzicht op al uw docenten en opleidingen? Voor een optimale personeelsplanning is het van belang goed overzicht te hebben op de geplande docenten, de bezetting, lessen, groepen, locaties en tijden. Checks, softwarepakket voor personeelsplanning en urenregistratie, zorgt voor goed overzicht, bespaart tijd en voorkomt fouten bij de planning.

Efficiënter plannen met personeelsplanning software

Wilt u goed vooruit kunnen plannen en snel kunnen bijsturen als er gaten in het rooster vallen? Makkelijk communiceren over wijzigingen in de planning met de docenten? Met softwarepakket Checks verloopt de personeelsplanning vlekkeloos. Het is een innovatief en flexibel pakket voor het plannen van docenten binnen opleidingen en trainingen (en andere branches).

Softwarepakket Checks

Met Checks kunt u (roulatie)roosters handmatig of automatisch maken. U kunt ook de benodigde bezetting in Checks plaatsen om hier vervolgens op te plannen. Docenten of trainers kunnen automatisch ingedeeld worden op de benodigde bezetting afhankelijk van verschillende parameters zoals competenties en beschikbaarheid.

De communicatie met de docenten verloopt vlot en makkelijk door het personeelsrooster online te delen. Zij kunnen het rooster online bekijken via MyChecks en de ChecksApp. Vervolgens kunnen ze onder andere beschikbaarheid doorgeven, verlof aanvragen of eventueel ruilen met een collega als dat is toegestaan. Ook is het mogelijk dat docenten zich via de website en smartphone app intekenen op openstaande lessen of groepen.

Het bijhouden van de uren verloopt ook via Checks en geeft het management goed inzicht daarin. ChecksCounts wordt daarbij ingezet om allerlei rapporten te maken.

Tot slot maakt Checks het u gemakkelijk met de koppelingen met uw administratie- en salarisverwerkingssystemen. U voorkomt overtype fouten door de geautomatiseerde koppeling en bespaart tijd.

Ervaring met Opleiding en Training

Verschillende organisaties in Nederland die opleidingen en trainingen aanbieden, werken met Checks voor hun personeelsplanning. Checks is ontwikkeld door Integral, specialist in planningssoftware. We kennen uw branche en weten wat er speelt. Hierdoor kunnen we goed inspelen op uw vragen en wensen. Onder andere Alsare maakt gebruik van Checks.

Wat biedt Checks uw organisatie?

 • Flexibel en overzichtelijk planbord
 • Goed zicht op bezetting
 • Handmatig en/of automatisch (roulatie)rooster maken
 • Online rooster voor docenten via ChecksApp en MyChecks
 • Urenregistratie
 • Koppelingen met systemen als ERP, personeelsinformatie, salarisadministratie of tijdsregistratie
 • Managementrapportages
 • Checks kan planning maken op basis van en/of rekening houdend met:
  • Beschikbaarheid
  • Werkvraag, oftewel gewenste bezetting
  • Competenties medewerkers
  • Loonkosten en arbeidscontracten

Checks is personeelsplanning voor de toekomst

Intelligente software voor personeelsplanning en urenregistratie

Zeer flexibel in te richten planbord

Menu