Uitvaart

Personeelsplanning Uitvaartverzorging

In de uitvaartverzorging werken de mensen vaak op verschillende diensten en locaties. Hier is personeelsplanning van belang om goed zicht te houden op de bezetting, de uren en de beschikbaarheid van de medewerkers. Om ervoor te zorgen dat altijd de juiste mensen op de juiste plek en tijd aanwezig zijn, biedt een softwarepakket voor personeelsplanning hier uitstekende ondersteuning in.

Voordelen van een softwarepakket voor personeelsplanning

Overzicht, besparen van tijd en het voorkomen van fouten zijn een paar belangrijke voordelen van softwarepakket Checks voor uw personeelsplanning. Bovendien houdt Checks bij het plannen van de mensen rekening met hun competenties, beschikbaarheid en gewerkte uren. Uiteraard controleert Checks het personeelsrooster automatisch op ATW en CAO. Checks kan flexibel worden ingericht, zodat u het beste overzicht op de planning voor uw organisatie kunt creëren.

Daarnaast bieden de rapportages die door Checks worden gegenereerd overzicht voor het management. Ook een koppeling met uw pakket voor de (salaris)administratie behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

  • Planprocessen worden inzichtelijker, gebruiksvriendelijker, eenvoudiger en betrouwbaarder
  • Beter inzicht in roosters en gewerkte uren en daarmee zorgt het voor een betere werkverdeling
  • Centrale regie op capaciteitsplanning
  • Inzetbaarheid van medewerkers wordt beter doordat zij effectiever ingepland worden
  • Werkwijze is minder foutgevoelig
  • Betere en sneller beschikbare managementinformatie
  • Inclusief controle op ATW en CAO
  • Ook regio overschrijdend roosteren mogelijk
  • Bespaart tijd

Online personeelsrooster voor medewerkers

Voor de medewerkers is het mogelijk om het rooster overal online in te zien via de webtool en ChecksApp. Ook kunnen de medewerkers via de webtool MyChecks elkaars rooster inzien, intekenen op openstaande diensten, diensten ruilen, beschikbaarheid doorgeven, verlofsaldo inzien en zelf uren registreren.

 

Hoe stelt u het ideale personeelsrooster op?

U stelt het personeelsrooster op zoals dat het beste past bij uw organisatie. U richt het planbord naar eigen wens in met behulp van de flexibele assen in Checks. Op deze manier krijgt u het optimale planningsoverzicht.

In Checks kunt u het rooster op verschillende manieren maken: automatisch roosteren, het instellen van een roulatierooster, vaste roosters of zelfroosteren (of een combinatie hiervan). Bovendien geeft het planningspakket u slimme suggesties voor het invullen van een dienst. Checks kijkt daarbij naar onder meer de beschikbaarheid en competenties van uw mensen en geeft u de best passende opties aan. Ook wanneer iemand ineens uitvalt door ziekte en u snel een vervanger moet regelen, geeft Checks u advies.

Ervaring met personeelsplanning uitvaartverzorging

Checks is ontwikkeld door Integral, specialist in planningssoftware. Checks wordt al jaren naar tevredenheid ingezet door organisaties binnen allerlei branches waaronder ook de uitvaartverzorging. Binnen uw branche verzorgt Checks de personeelsplanning voor uitvaartorganisatie DELA.

 

Personeelsplanning optimaliseren? Checks helpt u graag verder.

Wanneer u interesse heeft in softwarepakket Checks, kunt u vrijblijvend een demo aanvragen. Heeft u nog vragen of wilt u eerst onze brochure ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op via contact@checks.nl of bel ons op 0294-411977.

Checks is personeelsplanning voor de toekomst

Intelligente software voor personeelsplanning en urenregistratie

Zeer flexibel in te richten planbord

Optimaal overzicht met efficiënt planning programma

Menu