Brandweer Zuid-Holland Zuid

Onze planning is complex en uniek. Niet veel systemen hebben rekenautomaten en geen enkele kan ook de secundaire taken indelen.

Welk voordeel ervaren jullie sinds het gebruik van Checks?

Wij wilden een eerlijke verdeling bij het inroosteren van een ploeg. Naast hun hoofdfunctie hebben onze mensen een secundaire taak zoals bijvoorbeeld duikploegleider of duiker. Dat levert een erg complex geheel op, want we willen ervoor zorgen dat aan het eind van het jaar de inzet van iedereen gelijk is. Hoofd- en neventaken moeten dus gelijktijdig ingevuld worden en ook nog eerlijk verdeeld worden over al onze mensen. Daarnaast moet er ook een verlofregistratie worden bijgehouden en om het geheel nog uitdagender te maken: de hele planning moet ook voldoen aan het Arbeidstijdenbesluit. Naast de planning wilden we ook online verlofaanvragen kunnen doen en overzichten inzien.

Hoe gaat de samenwerking met Integral, de producent van Checks?

De samenwerking met Integral is prima. Er wordt goed naar onze wensen geluisterd.

Peter Schot, Hoofd Repressie, Brandweer Zuid-Holland Zuid (Cluster Dordrecht)