Breakout sessie UMC Utrecht op WFM congres

Deel dit artikel

Op het PlanMen WFM congres op donderdag 19 september worden er breakout sessies gehouden bij de Checks stand. Deze worden verzorgd door Arjan van Hoorn van UMC Utrecht. Hieronder meer informatie over deze sessie.

Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor het WFM congres. Heeft u zich al aangemeld? Graag tot ziens op onze stand en bij de sessie!

WFM congres

Breakout sessie: Capaciteitssturing van Zorgprofessionals

Hoe ga je van een aanbodgerichte planning naar een vraaggerichte planning? UMC Utrecht vertelt over hun visie en praktische aanpak.

Een ziekenhuis kent traditioneel gezien een aanbodgerichte planning: de aanwezigheid van artsen bepaalt of poli’s open gaan. Een integraal roosterproces waarin alle resources op elkaar worden afgestemd is lastig vanwege de vele afhankelijkheden. Roosters worden vaak nog afzonderlijk van elkaar in Excel opgesteld.

Sinds drie jaar beoogt UMC Utrecht de personeelsplanning van onder andere de artsen integraal te benaderen. Dit heeft recent geresulteerd in de ziekenhuisbrede aanschaf van het planningspakket Checks. Dit gaat helpen om de roosters te flexibiliseren en meer vraaggericht te maken.

ArArjan van Hoornjan van Hoorn is projectleider bij UMC Utrecht en neemt u mee in de visie, uitdagingen en praktische aanpak. Hoe doorbreek je in organisaties de bestaande patronen en ga je kijken vanuit de klant? Onder andere de culturele, procesmatige en technische uitdagingen worden besproken.

Menu