Checks heeft draaiende assen

Deel dit artikel

Planners zijn net mensen. Zo stelt iedere planner zijn eigen wensen en eisen aan de software waarmee hij of zij de planning moet maken. De ene planner wil de datums verticaal, de ander horizontaal. De ene planner wil per datum de verschillende werkplekken zien, de andere de verschillende taken en de derde de verschillende diensten. Soms wil een planner wel op drie of vier verschillende manieren naar zijn planbord kijken. En allemaal hebben ze gelijk. Er zijn namelijk veel verschillende planningsproblemen, die ieder op hun eigen manier opgelost moeten worden. Is een dienst wel volgepland? Kent een persoon niet teveel diensten achter elkaar? Kent een persoon wel genoeg variatie in de uit te voeren taken? Wisselt een persoon niet onnodig vaak van werkplek? Zijn er nog openstaande of niet door de medewerker geaccepteerde diensten? En zo nog vele andere vragen.

Om de planner optimaal te ondersteunen bij het beantwoorden van al deze planningsvraagstukken kent Checks draaibare assen. Deze maken het mogelijk om de verschillende assen waarlangs een planning bekeken kan worden in het planbord te tonen op de manier die de planner op een specifiek moment het beste uitkomt. Checks kent standaard de assen Medewerker, Datum, Werktijd, Taak, Werkplek, Afwezigheid en Status. Deze kunnen allemaal tegen elkaar worden uitgezet, indien gewenst ook gestapeld. Bijvoorbeeld alle taken op een werkplek tegen de werktijden op een dag om in één oogopslag te kunnen zien of de minimale bezetting gehaald wordt. Of alle afwezigheden op een datum tegen de medewerkers om een overzicht te krijgen van hoe vaak een medewerker met welke reden in een periode afwezig is. En ga zo maar door.

Veel gebruikte configuraties kunnen eenvoudig worden opgeslagen in een zogenaamde viewtemplate die snel kan worden gekozen, maar de ervaren planner schuift ook incidenteel met de assen om net dat betere overzicht te verkrijgen. Dit maakt niet alleen een betere planning mogelijk maar scheelt ook tijd. Tijd die dan weer besteed kan worden aan het volgende planningsprobleem. Want het werk van een planner is nooit af!

Bekijk ook onze video over draaiende / flexibele assen:

Willem Boersma
Directeur Integral Knowledge Utilization