Checks in gebruik bij de Gemeente Harderwijk

Deel dit artikel

De Afdeling Handhaving van de Gemeente Harderwijk is begonnen om haar dienstroosters in Checks te maken. Bij het het maken van dienstroosters wordt goed rekening gehouden met wensen en competenties van medewerkers. De balans in diensten en roostervrije dagen speelt een grote rol. Medewerkers zien hun eigen rooster nu real-time op de website MyChecks en op hun smartphone met ChecksApp. De implementatie van Checks heeft Integral in nauwe samenwerking met Tov!Plan uitgevoerd.

Menu