Personeelsrooster automatisch vullen

Checks ondersteunt de planner door automatische planningsmogelijkheden met de rekenautomaat. Checks kan elk personeelsrooster automatisch vullen. Dit kan voor hoofdtaken maar ook voor secundaire taken, zoals BHV of EHBO. Het planningspakket houdt rekening met wet- en regelgeving waaronder arbeidstijdenwet en CAO. En ook met factoren zoals functie, competenties, het aantal werkuren, evenwicht in aantallen diensten of training en opleiding. Samen met Checks kunt u snel en efficiënt plannen.

Voordelen Checks rekenautomaat voor u

  • Automatische inzet van uw formatie ten opzichte van de werkvraag
  • Met één druk op de knop een planningsvoorstel
  • Geen dubbele of onjuiste inzet van medewerkers
  • Lagere kosten door minder overuren en minder uitzendkrachten
  • Eerlijker verdeling van diensten en taken
  • Invullen van trainings- en opleidingsbehoeften
  • Voldoen aan wet- en regelgeving zoals arbeidstijdenwet en CAO

Bekijk hieronder de video over de Checks rekenautomaat