Checks koppeling Loket.nl

Snel en foutloos data uitwisselen

Checks, software voor personeelsplanning van Integral, biedt haar gebruikers een koppeling met Loket.nl zodat de systemen onderling data kunnen uitwisselen. Loket.nl is online software voor salaris en HR. Met de koppeling van Checks met Loket.nl behoort dubbele of handmatige invoer tot het verleden. Hierdoor bent u verzekerd van up-to-date gegevens van uw medewerkers in het personeelsrooster.

Belangrijkste voordelen van Checks koppeling met Loket.nl

  • Dubbele invoer behoort tot het verleden
  • U voorkomt (overtype)fouten
  • Medewerkers niet meer handmatig invoeren
  • Nieuwe of gewijzigde medewerkers worden automatisch geïmporteerd of bijgewerkt
  • U bespaart tijd en daarmee kosten

Waaruit bestaat een koppeling?

Een Checks koppeling met Loket.nl bestaat uit:

  • Medewerker gegevens (NAW gegevens): deze worden dagelijks geïmporteerd in Checks
  • Contracturen van medewerkers worden dagelijks geïmporteerd in Checks
  • Afwezigheden: vakantie en ziekte worden vanuit Loket.nl geïmporteerd in Checks
  • Andersom kan ook: vanuit Checks wordt een verlof aanvraag bijgewerkt in Loket.nl
  • Looncomponenten: export vanuit Checks naar Loket.nl voor de uitbetaling van de salarissen
Loket.nl
Menu