Checks koppeling met Loket.nl

Deel dit artikel

Loket.nlChecks heeft onlangs de samenwerking met Loket.nl officieel gemaakt. Het partnerschap en de koppeling met Loket.nl, software voor personeels- en salarisadministratie, is daarmee nu een feit. Onze eerste opdrachtgever plukt al de vruchten van deze koppeling.

Door de koppeling met Loket.nl behoort dubbele of handmatige invoer tot het verleden. Hierdoor zijn de gegevens van uw medewerkers in het personeelsrooster altijd up-to-date. Bovendien bespaart u tijd en voorkomt u fouten.

Meer weten over de Loket.nl koppeling?

Wilt u meer weten over deze koppeling? Ga dan naar onze specifieke Loket.nl webpagina.

Checks kan ook makkelijk aan andere pakketten gekoppeld worden, zoals ERP, personeelsinformatie, salarisadministratie en tijdsregistratie.

Menu