Visie op personeelsplanning

Personeelsplanning voor de toekomst

Checks is ontwikkeld met een sterke visie op personeelsplanning voor de toekomst. Zowel organisaties, de arbeidsmarkt als de technologie (waaronder digitalisering) maken snelle ontwikkelingen door. Checks verbindt deze drie strategische componenten aan elkaar.

Ontwikkeling

De economie verandert in rap tempo in een 24 uurs kenniseconomie. Medewerkers én klanten willen als individu behandeld worden. Deze aspecten vragen grote flexibiliteit van organisaties. De slimme werkgever bindt de juiste mensen aan zich om de individuele wensen van klanten waar te maken. Het efficiënt inzetten van medewerkers is daarbij noodzakelijk. Personeelsplanning brengt evenwicht in organisatiedoelen, medewerkerseisen, klantwensen en marktwerking. De planner is de vakman die de kennis heeft om deze dynamiek om te zetten in winst voor zijn organisatie. Checks biedt als planningspartner de optimale ondersteuning.

Kracht van Checks

Onze definitie van personeelsplanning is ‘de juiste mensen, op de juiste plek, op het juiste moment, die de juiste dingen doen’. Personeelsplanningsoftware moet zich in onze beleving primair richten op het plannen van de toekomst met een breed scala aan overzichtelijke planschermen. Checks richt zich daarom eerst op de planning van de toekomst én integreert de urenadministratie er achteraf naadloos bij.

Checks begrijpt dat overzichtelijke planborden waarop de juiste informatie beschikbaar is, cruciaal zijn voor een planner. Checks biedt een scala aan mogelijkheden voor een continu up-to-date planscherm: een dienstrooster kan bijvoorbeeld eenvoudig worden aangepast aan een gebruiker of aan de situatie waar de gebruiker naar wil kijken.

Checks is personeelsplanning voor de toekomst

Checks is personeelsplanning voor de toekomst

Intelligente software voor personeelsplanning en urenregistratie

Zeer flexibel in te richten planbord

Menu