Gemeente Amstelveen: dienstroosters voor toezichthouders op straat

Deel dit artikel

De afdeling Handhaving Openbare Ruimte van de Gemeente Amstelveen heeft Checks in gebruik genomen voor haar dienstroosters. Door management rapportages uit het rooster wordt duidelijk waar in de toekomst handhavers zullen worden ingezet. Dit kan aan de Gemeenteraad worden gepresenteerd waardoor een betere afstemming wordt verkregen over de inzet van handhavers in de openbare ruimte. Ook worden in ChecksCounts de onregelmatigheidstoeslagen automatisch berekend.

Menu