Nieuwe features voor de Checks Verdeler

Deel dit artikel

De Checks Verdeler, het onderdeel van Checks waarbij mensen geautomatiseerd ingeroosterd worden op openstaande werkvraag, wordt in hoog tempo verder ontwikkeld.

De verdeler kent in de basis twee varianten. In de eerste variant wordt een roosterperiode volledig automatisch gevuld met medewerkers. In de andere variant staan medewerkers al ingedeeld op een dag en eventueel een dienst (vanuit bijvoorbeeld een ploegenrooster) en worden vervolgens de werkplek en taak toegewezen. In beide gevallen wordt de openstaande werkvraag ingevuld met competente medewerkers. Hierbij kan rekening worden gehouden met vele opties en voorkeuren, zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid en arbeidstijdenwet. Een aantal recent ontwikkelde opties voor de verdeler zijn:

  • Een gelijke verdeling over tijdgroepen, zoals dag-, avond- en nachtdiensten.
  • Rekening houden met voorkeuren van medewerkers voor specifieke tijdgroepen op specifieke dagen van de week.
  • Een specifieke verdeling tussen diensten door de week en in het weekend kunnen aangeven.
  • Een maximum aantal diensten na elkaar kunnen instellen
  • Een aantal uren niet inroosteren voor en na een afwezigheid zoals vakantie, dit voorkomt bijvoorbeeld dat medewerkers vlak voor hun vakantie nog een avonddienst krijgen.
  • Een maximum aantal diensten per week per medewerker kunnen instellen. Met uitzonderingen voor specifieke kalenderweken wanneer de medewerker meer of minder kan werken.
  • Specifieke diensten wel en andere niet relatief t.o.v. contracturen kunnen verdelen. Dit is bijvoorbeeld handig voor diensten die iedereen minimaal één keer per periode moet doen.
  • Verbeterde verdeling op basis van competentieniveau ’s, waarbij ook rekening gehouden wordt met andere instellingen zodat deze optie niet te dominant wordt.
  • Weekenddiensten al dan niet clusteren, zodat medewerkers zelf kunnen bepalen of ze bijvoorbeeld af een toe één dienst in het weekend willen of er dan direct twee willen.
  • Betere verdeling van de diensten over de roosterperiode, ook om clustering van diensten te voorkomen.

Meer weten?

Wil jij meer weten over de verdeler of één van bovenstaande nieuw ontwikkelde opties? Neem dan contact op met Esther Renes via e.renes@checks.nl of telefonisch via 0294-411977. Zij vertelt je er graag meer over!

Esther

Esther Renes, Checks

Menu