Personeelsplanning met Checks

Optimaal overzicht en efficiënte planning

Bent u op zoek naar efficiënte ondersteuning bij het maken van uw personeelsplanning voor optimaal inzicht in de bezetting en beschikbaarheid? Werkt u nog met Excel of een ander planningssysteem maar wordt uw organisatie door echt te groot of te complex voor? Zoekt u personeelsplanning software die al uw (complexe) wensen aan kan? Bekijk dan hier de mogelijkheden van Checks, de planningstool van Integral.

Checks is partner van de planner

Checks is het slimme en innovatieve softwarepakket voor personeelsplanning en urenregistratie. Met dit planpakket plant u overzichtelijk, snel en efficiënt medewerkers in. U roostert uw mensen in op diensten, taken, werkplekken, activiteiten en projecten. Bovendien geeft Checks aan welke medewerkers er gekwalificeerd én beschikbaar zijn om de vraag uit te voeren. Het planningssysteem houdt automatisch rekening met de voor u geldende CAO en Arbeidstijdenwet.

Ontwikkeld door Integral

Checks is ontwikkeld door Integral, specialist in planningssoftware. Met ruime ervaring en deskundigheid in huis, zijn wij uw partner in personeelsplanning. Het roosterpakket Checks wordt al vijftien jaar succesvol ingezet in uiteenlopende branches, van kleine bedrijven tot grote organisaties.

Voordelen van Checks voor planning personeel

Met personeelsplanning tool Checks bespaart u tijd en heeft u altijd goed overzicht op de personeelsroosters. U voorkomt overbezetting en de daarmee samenhangende personeelskosten. Bovendien draagt een online personeelsplanning bij aan de betrokkenheid en tevredenheid van uw medewerkers.

Onze personeelsplanning en urenregistratie software biedt u:

 • Eén overzichtelijk planbord – makkelijk zelf aan te passen
 • Vanuit meerdere perspectieven de personeelsplanning bekijken
 • Personeel inplannen op basis van competenties en beschikbaarheden
 • Uniek: plannen op de benodigde bezetting (dit noemen wij werkvraag)
 • Direct zicht op onder- en overbezetting
 • Suggestie wie als beste kan worden ingezet
 • Personeelsplanning online beschikbaar via App en webtool
 • Automatisch CAO en Arbeidstijdenwet controle
 • Capaciteitsplanning geïntegreerd

Moderne personeelsplanning software

Personeelsplanning softwarepakket Checks werkt volgens de laatste technologieën en heeft uitgebreide mogelijkheden om personeel in te plannen. Alle opties zijn geïntegreerd: onder andere de webmodule MyChecks, ChecksApp, rapportagemogelijkheden, reiskosten berekenen, urenregistratie, taakplanning, het plannen van projecten en korte activiteiten. U plant met behulp van ‘drag & drop’ in Checks en ziet in één muisklik het planbord vanuit een andere dimensie.

Bij het personeel inplannen houdt Checks rekening met verschillende randvoorwaarden zoals beschikbaarheid, competenties, contracten, eisen en wensen van medewerkers, reisafstanden, arbeidstijdenwet en arbeidsvoorwaarden.

Via MyChecks en de ChecksApp wordt voor iedereen de personeelsplanning online inzichtelijk gemaakt en medewerkers kunnen ook zelf hun beschikbaarheid doorgeven. U kunt snel en eenvoudig plannen en onderling communiceren. Uw team wordt beter bij de planning betrokken waardoor de tevredenheid onder het personeel toeneemt. En met een interactief touchscreen communiceert u het rooster op een locatie waar uw medewerkers samen komen. Alle mogelijkheden synchroniseren interactief waardoor uw online personeelsplanning altijd up-to-date is.

Planbord vanuit verschillende perspectieven bekijken

Checks helpt met het maken van de personeelsplanning door vanuit verschillende perspectieven uw planning te bekijken. De planner kiest eenvoudig het passende planbord en de informatie die getoond of verborgen moet worden. Dit maakt een grote hoeveelheid aan informatie goed bereikbaar en overzichtelijk. Met één muisklik is de planning van het personeel te bezien vanuit medewerkers, kwalificaties, werktaak, projecten of werkplek. Hierdoor kan de planner een optimale afstemming maken tussen uw werkaanbod en de beschikbare capaciteit.

Meerdere manieren om te plannen

U kunt op verschillende manieren uw personeelsplanning maken, waaronder automatisch roosteren, gebruik maken van vaste roosters, roulatieroosters / ploegenroosters of zelfroosteren. Werkt u met korte taken, dan is daar het specifieke planbord Checks TinyTasks voor beschikbaar.

Personeelsrooster automatisch vullen

De personeelsplanning software kan elk personeelsrooster automatisch vullen met de rekenautomaat. Dit kan voor hoofdtaken maar ook voor secundaire taken, zoals BHV of EHBO. Het planningspakket houdt rekening met wet- en regelgeving waaronder arbeidstijdenwet en CAO. En ook met factoren zoals functie, competenties, het aantal werkuren, evenwicht in aantallen diensten of training en opleiding. Met Checks kunt u snel en efficiënt uw personeelsplanning maken!

 • Automatische inzet van uw mensen ten opzichte van de gewenste bezetting
 • Met één druk op de knop een planningsvoorstel
 • Geen dubbele of onjuiste inzet van medewerkers
 • Lagere kosten door minder overuren en minder uitzendkrachten
 • Eerlijker verdeling van diensten en taken
 • Voldoen aan wet- en regelgeving zoals arbeidstijdenwet en CAO

Selectie van onze klanten

Checks is personeelsplanning voor de toekomst

Intelligente software voor personeelsplanning en urenregistratie

Zeer flexibel in te richten planbord

Optimaal overzicht met efficiënt planning programma

Personeelsplanning is het proces dat ervoor moet zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment en voor de juiste taken worden ingepland. Bij personeelsplanning is het de bedoeling om een zo efficiënt mogelijk balans te vinden tussen de personeelsbehoefte van een bedrijf en de beschikbaarheid van het personeel. Hierbij is het essentieel om de zakelijke behoeften en de vaardigheden en het potentieel van uw huidige werknemers in te zien om een zo goed mogelijke balans te vinden.

Personeelsplanning is belangrijk om meerdere redenen. Voor een organisatie is personeelsplanning van cruciaal belang om de winst te maximaliseren en om verrassingen in de bezetting te voorkomen. Met behulp van statistieken kan er vroegtijdig op personeelsrisico’s ingespeeld worden, nog voordat deze gevolgen hebben voor de bedrijfsdoelstellingen.

Personeelsplanning kan op verschillende manieren gedaan worden. Sommige organisaties gebruiken nog een eigen Excel bestand. Organisaties die het overzicht op de bezetting verliezen of een complexe(re) planning hebben kiezen vaak voor planningstools zoals Checks. Dit soort tools bieden snel overzicht en verhogen de efficiëntie waarmee personeel ingezet kan worden aanzienlijk. Daarnaast biedt de software geautomatiseerde planning aan en zijn ze door hun effectiviteit tijd- en kostenbesparend.