Twente Milieu stelt planning van mensen en diensten centraal met Checks

Deel dit artikel

Sinds 2013 werkt Twente Milieu al samen met softwareleverancier Integral voor het plannen van haar personeel. Vorig jaar heeft Twente Milieu haar nieuwe wensen voor het plannen van mensen en diensten besproken met Integral en sinds begin dit jaar zijn ze gestart met de aangescherpte oplossing. Daarmee stelt Twente Milieu softwarepakket Checks van Integral centraal voor een zo optimaal mogelijke planning van mensen, materieel en uren.

Innovatieve oplossing

De innovatieve oplossing van Integral voor Twente Milieu bestaat uit Checks aangevuld met Checks TinyTask voor het inplannen en combineren van kortere taken tot diensten. Integral heeft bovendien een koppeling gebouwd voor Checks met AfvalRIS van AMCS. De data van mensen, materieel, locaties, taken, activiteiten en competenties wordt vanuit AfvalRIS automatisch in Checks ingelezen. Vervolgens komt in Checks de planning van de werkorders tot stand. In Checks TinyTask worden de werkorders gecombineerd tot diensten en op deze diensten worden mensen en materieel ingepland. De gewerkte tijden van het personeel worden na afloop van de diensten in Checks verwerkt en teruggekoppeld aan AfvalRIS. Vanuit AfvalRIS zorgt een koppeling met Exact en Raet ervoor dat de gegevens foutloos terecht komen bij de administratie en salarisverwerking.

Toekomst met meer nieuwe koppelingen

Twente Milieu maakt ook gebruik van ChecksCounts voor het maken van rapportages en het uitdraaien van werkbriefjes. Aan dat laatste komt een einde want op dit moment wordt er door Integral gewerkt aan een koppeling met Ximmio van 2Go-Mobile. Ximmio Waste is een (mobiel) platform waarop de medewerkers hun diensten aanmelden en onder andere de gewerkte uren worden bijgehouden. Deze gegevens worden daarna verwerkt in Checks en vervolgens weer via AfvalRIS verwerkt door de salarisadministratie.
Onlangs heeft Twente Milieu ook de opdracht aan Integral gegeven om voor haar Beheer Openbare Ruimte (BOR) een koppeling te bouwen voor het inplannen van mensen en materieel op werkorders. De koppeling hiervoor wordt vanuit Checks gemaakt met GroenVision van InfoGroen.

Voordelen van softwarepakket Checks

In 2013 koos Twente Milieu al voor Checks van Integral vanwege de flexibiliteit van het planbord en de mogelijkheid om competenties op te nemen in de roostertool. Tegenwoordig plant Twente Milieu niet alleen makkelijk mensen, voertuigen en diensten in via Checks maar bijvoorbeeld ook opleidingen. De voordelen van het softwarepakket zijn dan ook legio: tijdsbesparing, meer overzicht en inzicht, en kostenbesparing door de juiste personen op de juiste diensten te plannen.

Twente Milieu

Over Twente Milieu

Twente Milieu is een NV, waarbij 100 procent van de aandelen in handen is van zeven Twentse gemeenten waarvoor zij werkzaam is: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. De oorspronkelijke kerntaak van Twente Milieu is het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze kerntaak is inmiddels uitgebreid met het beheer van afvalstromen en het beheer van de openbare ruimte.

Menu