UMC Utrecht kiest voor planning met Checks

Deel dit artikel

UMC UtrechtSinds drie jaar beoogt UMC Utrecht de personeelsplanning van de artsen integraal te benaderen. Dit heeft recent geresulteerd in de ziekenhuisbrede aanschaf van het planningspakket Checks. Dit gaat helpen om de roosters te flexibiliseren en meer vraaggericht te maken.

Aanleiding voor aanschaf Checks UMC Utrecht

Een ziekenhuis kent traditioneel gezien een aanbodgerichte planning: de aanwezigheid van artsen bepaalt of poli’s open gaan. Een integraal roosterproces waarin alle resources op elkaar worden afgestemd is lastig vanwege de vele afhankelijkheden. Roosters worden vaak nog afzonderlijk van elkaar in Excel opgesteld. Met Checks heeft UMC Utrecht een integraal roosterpakket voor de capaciteitssturing van arten en polikamers. Eerder is er een uitgebreide en succesvolle pilot gedraaid met Checks waarna is besloten om Checks aan te schaffen voor het hele ziekenhuis.

Onlangs vertelde Arjan van Hoorn van UMC Utrecht al over de visie, uitdagingen en praktische aanpak van dit project op het PlanMen WFM congres.