VCK Logistics aan de slag met Checks

Deel dit artikel

In het Amsterdamse havengebied zorgt VCK Logistics voor opslag en overslag. Goederen van grote zeeschepen worden op een tweetal terminals (Waterland en Scandia) geladen en gelost. Hiermee biedt VCK aansluiting op andere distributievormen zoals Spoor, Weg, Binnenvaart en Luchttransport.

Planning met Checks

De planning van alle medewerkers op de Terminals wordt uitgevoerd via Checks. Voor de binnenkomende schepen zijn verschillende taken vereist. Mensen werken in verschillende ploegen en bij het plannen wordt rekening gehouden met de competenties van de medewerkers. Omdat er veel verschillende type binnenkomende schepen en taken zijn, maakt VCK Logistics gebruik van de functionaliteit waarbij je lege regels en kolommen kunt verbergen in het planbord. Naast de planning wordt Checks gebruikt voor management rapportages.

VCK Logistics

Menu