Verbeterde koppelingen met andere applicaties!

Deel dit artikel

Het afgelopen jaar is er veel gedaan aan koppelingen van Checks met andere applicaties. Vaak zijn dit HR-systemen, zoals AFAS, Loket of NMBRS. Maar ook bijvoorbeeld het presenteren van de roosters op schermen, het importeren van werkvraag uit andere systemen en het leveren van informatie uit Checks aan Business Intelligence software is verder ontwikkeld. Hieronder lichten we een aantal ontwikkelingen op het gebied van koppelingen toe.

Koppeling met HR-systemen en salarissystemen

De basis is vaak de import van medewerkers vanuit het salarissysteem met hun contractgegevens zoals uren per week. Vanuit Checks gaan dan gewerkte uren, geboekte afwezigheden en met name ook berekende looncomponenten zoals toeslagen, gewerkte dagen en overuren, naar het HR-systeem. Afwezigheden, zoals verlof en ziekte, kunnen in beide systemen worden opgevoerd. De laatste tijd zien we echter steeds vaker dat de eerste registratie in Checks is, terwijl bv verloftegoeden en het ziekteproces in het HR-systeem worden bijgehouden en weer aan Checks worden doorgegeven. De planner is immers de eerste persoon die bijvoorbeeld bij een ziekmelding actie dient te ondernemen om vervanging te regelen en de planning aan te passen.

Presentatie van de roosters op schermen

Ondanks het feit dat medewerkers hun rooster op de smartphone app kunnen bekijken blijft de behoefte bestaan om het rooster ook op de werkplek zelf op een groot scherm te kunnen bekijken. Dit is handig voor vragen als: Aan welke lijn sta ik ook alweer? Wet wie werk ik vandaag samen? Dit kan gaan om de huidige dienst, maar soms ook om die van morgen of overmorgen. Vanuit Checks kan op verschillende manieren met een schermapplicatie gekoppeld worden:

  • MyChecks kent een weekoverzicht dat per team op een scherm getoond kan worden en iedere paar minuten wordt ververst.
  • Excels kunnen periodiek vanuit Counts worden geproduceerd en worden weggeschreven zodat ze op een scherm getoond kunnen worden.
  • Er kunnen csv bestanden vanuit Checks worden weggeschreven die door een scherm-applicatie opgepakt kunnen worden.
  • Checks kent een API die door een externe applicatie kan worden aangeroepen om de roosters van medewerkers op te vragen en op een scherm te tonen.

Importeren van werkvraag in Checks

De afgelopen tijd zijn bij een aantal klanten interfaces opgeleverd om werkvraag te importeren in Checks. Een goed voorbeeld hiervan is de lijnplanning in productievestigingen. Welke lijn wanneer draait en welk product deze lijn produceert is een sterk dynamisch proces. Maar dit bepaalt wel welke medewerkers met de juiste competenties wanneer op welke werkplek nodig zijn. Om dit proces goed te laten verlopen kan de werkvraag in Checks op ieder moment ‘op de achtergrond’ worden geïmporteerd en aangepast door een koppeling met het productie-systeem (MES, Manufacturing Execution System) of via een import van bijvoorbeeld een gewijzigde Excel.

Ook kent Checks zelf een lijnplannings-module die gebruikt kan worden. In het rooster is het voor de planner dan direct duidelijk op welke werkplekken en taken er nog medewerkers tekort komen of waar medewerkers gepland staan die niet meer op die plaats nodig zijn. Dit zorgt voor een optimale invulling vooraf en voor minder geschuif en geregel tijdens de dienst zelf.

Leveren van informatie aan BI-systemen

De behoefte om management rapportage te leveren en in dashboards te presenteren en overzicht te krijgen in behaalde KPI’s wordt nog steeds groter. Daarom zien we steeds vaker dat er informatie vanuit Checks wordt gevraagd. Checks heeft hiervoor een api, maar levert soms ook op maat informatie aan via exports vanuit de rapportage applicatie ChecksCounts. Het gaat dan bijvoorbeeld om geroosterde uren en uren afwezigheid, maar ook om hoeveel er extra is gewerkt ten opzichte van de van tevoren ingeplande werkvraag. Ook kan op deze manier bekeken worden of medewerkers hun competenties wel onderhouden door regelmatig op deze competenties ingepland te worden.

Meer weten?

Willem Boersma – Checks

Wil jij meer weten over de systemen waar Checks aan gekoppeld kan worden? Bekijk dan deze pagina over koppelingen. Wil jij meer informatie over het leveren van data aan BI-systemen of het importeren van de werkvraag in Checks? Neem dan contact op met Willem via w.boersma@integral.nl of telefonisch via 0294-41977. Hij vertelt je er graag meer over!

Menu