Verlofregistratie in Checks

Verlof aanvragen, accorderen en administreren zijn belangrijke en soms ook tijdrovende zaken. Softwarepakket Checks ondersteunt gemakkelijk de verlofregistratie van uw medewerkers en eventuele flexwerkers zodat u tijd bespaart en het overzicht bewaart. U bent altijd op de hoogte van de actuele stand van de verlofuren.

Verlof planning voor vakantieperiodes

Het zou ideaal zijn als elke werknemer in een andere periode op vakantie gaat, maar in de praktijk komt dit niet vaak voor. Het is natuurlijk handig als personeelsleden zo snel mogelijk hun vakantiedagen doorgeven. Probeer daarom al vroeg in het jaar een beeld te krijgen wie er wanneer weg zou kunnen gaan. U kunt de aangevraagde en goedgekeurde vakanties direct in Checks verwerken. Checks biedt u bovendien een praktisch overzicht met alle goed- en afgekeurde verlofaanvragen.

Verlof aanvragen door medewerkers via Checks

Uw medewerkers vragen verlof aan bij hun teamleider of manager. Checks ondersteunt dit proces digitaal. U hoeft dus geen losse briefjes of mails meer in de gaten te houden. Via de webmodule MyChecks vragen medewerkers eenvoudig hun verlof aan. In 2019 wordt dit ook mogelijk via de ChecksApp.

Verlof goedkeuren door teamleider of manager

Bent u al dan niet akkoord met de verlofaanvraag van uw medewerker(s), dan keurt u dat met een simpele klik goed of af in Checks. De medewerker krijgt via MyChecks te zien dat zijn of haar aanvraag is goedgekeurd. In Checks worden de verlofuren direct aangepast bij de medewerker. In Checks kunt u uiteraard ook handmatig verlof opvoeren bij medewerkers.

Verlof in het personeelsrooster

Bekijkt u in Checks het personeelsrooster dan zult u zien dat het verlof van uw medewerker ook terug te zien is in het rooster. Als de medewerker al was ingepland dan ziet u nu dat deze met verlof is en dat er daardoor een tekort in de bezetting is ontstaan. Checks geeft u automatisch suggesties voor de vervanging van deze medewerker, op basis van beschikbaarheid en competenties. De verlofuren zijn ook direct verwerkt in de totale verlofuren van de medewerker.

Verlofsoorten

In Checks zijn de verschillende verlofsoorten direct te specificeren bij de aanvraag door de medewerker of bij het invoeren door de planner. U kunt bijvoorbeeld invoeren of er sprake is van een feestdag, verlof, ziekdag, overwerk (tijd voor tijd) of zwangerschapsverlof. Ook kunt u zelf extra afwezigheidstypes definiëren.

Verlofkaarten medewerkers en rapportages

Met behulp van ChecksCounts, onze rapportage module, is het mogelijk om uw medewerkers te voorzien van verlofkaarten. Zij kunnen deze inzien via MyChecks. Hiermee hebben ze een compleet overzicht van al hun uren, waaronder ook de opgenomen en nog resterende verlofuren. Naast verlofkaarten zijn er ook rapporten rondom urenregistratie, feestdagencompensatie, toeslagen, verloftellingen etc. mogelijk voor de werkgever.
Verlofkaart

Koppelen met andere systemen

Checks is eenvoudig te koppelen aan andere softwareystemen zoals ERP, tijdregistratie en salarisadministratie. Dat scheelt u veel tijd in het doorgeven en overtypen van onder andere de verlofuren voor uw (salaris)administratie en de jaarafsluiting.

Voordelen verlofregistratie met Checks

 • Direct overzicht op alle verlofaanvragen en verlofuren
 • U bespaart veel tijd door snelle verwerking
 • U voorkomt handmatig werk en fouten
 • In het planbord ziet u wie er verlof heeft en dus niet beschikbaar is
 • U krijgt suggesties voor vervanging van medewerkers bij verlof
 • Verlof door medewerkers zelf aanvragen via MyChecks
 • Vlotte, digitale communicatie over verlofaanvragen met medewerkers
 • Heldere rapportages van (verlof)uren, ook van flexwerkers mogelijk
 • Verlofkaarten door medewerkers zelf online in te zien
 • Bespaart veel tijd en werk bij jaarafsluiting
 • Koppelen met salaris(administratie), tijdregistratie en ERP
Menu