Vlotte implementatie Checks bij Udense Apotheken

Deel dit artikel

Udense Apotheken oriënteerde zich eind vorig jaar op een nieuw softwarepakket voor hun personeelsplanning en urenregistratie. Half november namen zij de beslissing om met Checks in zee te gaan met als doel om per 1 januari live te gaan. Dankzij de inzet van de Udense apotheken en onze implementatieconsultant Marijke Landman is dit gelukt.

Waarom overstappen op Checks?

Eerder maakten de Udense Apotheken nog gebruik van een zelfgemaakt pakket voor planning en urenadministratie. Doordat dit niet meer toekomstbestendig was, is toen besloten om op zoek te gaan naar een ervaren partner met een passend softwarepakket. Voordeel was ook dat er al meerdere apotheken gebruik maken van Checks voor hun personeelsplanning en urenadministratie.

Overzichtelijk personeelsrooster

Voor de apotheek is het van belang dat ze het basisrooster voor hun drie locaties in Checks kunnen zetten. Hiermee houden ze goed overzicht op alle locaties, mensen en diensten. Met Checks worden de apothekers, assistenten, bezorgers en stagiaires ingepland. Daarbij wordt het ook gelijk helder als er een bezettingsprobleem ontstaat op 1 van de locaties. Checks toont dan de opties om een andere medewerker in te zetten op één van de apotheken als dat nodig is.

Urenkaarten en rapporten

Voor apotheken is het vaak erg belangrijk om goed zicht te hebben op de uren van de mensen. Zo ook voor de Udense Apotheken. Hiervoor wordt momenteel nog de laatste hand gelegd aan de urenkaarten van de medewerkers in Checks. Deze urenkaarten tonen ook de jaarurensystematiek, verlofsaldi en toeslagen (ORT) van de medewerkers. Ook biedt Checks allerlei rapporten die nodig zijn voor de jaarovergang.

Tot slot houdt Checks uiteraard rekening met de CAO voor apotheken en de Arbeidstijdenwet.

Menu