Vogellanden gestart met Checks

Deel dit artikel

Vogellanden

Vogellanden, Centrum voor Revalidatie en Bijzondere Tandheelkunde, is begin dit jaar gestart met Checks voor haar personeelsplanning. Met 450 medewerkers in dienst op verschillende locaties in Zwolle, wordt er dankbaar gebruik gemaakt van de software voor het plannen van mensen en het registreren van uren.

Keuze voor personeelsplanning software Checks

Vogellanden had besloten om haar medewerkers zelf meer inzicht te willen bieden in hun rooster. En in het aantal (vakantie)uren dat zij hebben. Ze waren toe aan meer eigen regie. Daarbij kwam dat het pakket dat het centrum eerder gebruikte op zou houden te bestaan. Bij de oriëntatie op een nieuwe leverancier kwam Integral ook voorbij en uiteindelijk leidde het zelfs tot de keuze voor Checks. Doorslaggevend hierbij waren: de flexibiliteit in Checks zorgt veel meer mogelijkheden op klant- en gebruikersniveau. Daarnaast speelde mee dat Integral als organisatie kleinschaliger is en er veel bevlogenheid werd ervaren door André Henneveld, de projectmanager van Vogellanden. “Integral wil niet alleen consultancy aanbieden maar denkt ook echt mee met ons. Tot slot is de ondersteuning en snelheid van de service een belangrijk punt. Dit waren onze verwachtingen en is ook de praktijk gebleken. Korte lijnen, meedenken en een goede prijs-kwaliteitverhouding,” aldus Henneveld. “De samenwerking met Integral is meer dan goed.”

Gebruik en doel van de software

Het gebruik van Checks voor de planning is tweeledig. Allereerst wordt een deel van de mensen op wisselende diensten ingeroosterd. Bijvoorbeeld de verpleging in 24-uurs diensten en de receptie in 16-uurs diensten. Maar ook alle andere medewerkers worden in Checks geplaatst met hun vaste rooster voor het registreren van de uren, vakantierechten en verlofopnames. Doel is dat de medewerkers meer zelf kunnen doen en inzien qua personeelsrooster en uren. Dat bespaart Vogellanden ook weer tijd.

Voordelen Checks voor Vogellanden

In gesprek met Andre Henneveld, noemt hij een aantal voordelen die zij ervaren van Checks. “Het roosteren in Checks was snel aangeleerd, het programma werkt intuitief en makkelijk. De medewerkers hebben nu met MyChecks en de ChecksApp zelf inzage in het rooster en hun uren. Dit zorgt er voor dat de mensen die het rooster maken of de uren beheren minder worden bevraagd. Zij werden eerst nogal eens gestoord tijdens hun werk met vragen over bijvoorbeeld de resterende vakantie uren, dat gebeurt nu niet meer. Op termijn willen we de inzet van Checks zeker gaan uitbreiden. Nu alle hick-ups er uit zijn, wilen we de functionaliteiten stapsgewijs uitbreiden. Hierbij denken we aan vakantie- en verlofaanvragen indienen en diensturen zelf laten aanpassen door de medewerkers via MyChecks.”

ChecksCounts biedt Vogellanden inzicht en overzicht met behulp van de verschillende rapportages. Daarnaast wordt er door Vogellanden gebruik gemaakt van een koppeling van Checks met AFAS voor de personeelsadministratie, salarisverwerking en onregelmatigheidstoeslagen. Ook dit scheelt de nodig tijd in verwerking van gegevens en voorkomt bovendien fouten.

Over Vogellanden

Vogellanden is een centrum voor revalidatie en bijzondere tandheelkunde in Zwolle. Het centrum wil haar cliënten – kinderen en volwassenen – graag voorzien van de beste hulp op dit gebied. Het is een organisatie die volop in beweging is en mee gaat met de tijd.

Menu