Voorwaarden

Wij vinden het van het grootste belang om de gegevens die u aan ons toevertrouwt goed te beheren. Op deze pagina leest u hoe wij dit doen en wat onze voorwaarden zijn als u met softwarepakket Checks werkt voor het maken van uw personeelsplanning.

Algemene voorwaarden

Voor de klanten die gebruik maken van softwarepakket Checks, gelden de volgende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten van Integral.

> Als Algemene Voorwaarden gelden: de NLdigital Voorwaarden 2020

Licentievoorwaarden

De licentievoorwaarden, oftewel gebruiksvoorwaarden, zijn de voorwaarden specifiek gericht op de licenties van Checks die aan de licentienemers worden verleend.

Licentievoorwaarden van Integral

Privacy en gegevensbescherming

Bij veel klanten van Integral worden in Checks, ons softwarepakket voor personeelsplanning, persoonsgegevens en andere persoon gerelateerde data verwerkt. Deze gegevens moeten zorgvuldig en veilig worden beheerd met het oog op Privacy en Gegevensbescherming. Integral stelt hieraan voor zichzelf hoge eisen. Daarnaast hebben ook klanten wensen en eisen. Tenslotte zijn er wettelijke eisen vanuit de overheid. Dit laatste komt vooral voort uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Integral heeft een reeks van maatregelen getroffen om persoonsgegevens in voldoende mate te beveiligen. Deze maatregelen worden voortdurend aangepast en verbeterd. Klanten die willen weten wat voor maatregelen Integral neemt, kunnen het document Informatiebeveiliging van Integral opvragen via contact@checks.nl.

In het kader van de AVG heeft Integral het Data Pro Certificate behaald en is daarmee in het Data Pro Register opgenomen. Hiermee laten we zien dat we als verwerker voldoen aan de wettelijke eisen voor het beschermen van persoonsgegevens.

Voor verschillende klanten (Verwerkingsverantwoordelijke) beheert Integral persoonsgegevens in Checks en treedt hierin op als de Verwerker van deze gegevens. Voor de afspraken hierover (tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker) heeft Integral een Verwerkersovereenkomst opgesteld. Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle klanten die Checks gebruiken. Klanten die deze overeenkomst willen inzien kunnen deze hieronder downloaden.

> Integral Verwerkersovereenkomst

Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Vragen?

Heeft u nog vragen over onze voorwaarden en de gegevens die Integral beheert, neem dan gerust contact met ons op via 0294-411977 of contact@checks.nl.

Menu