Werken aan duurzame inzetbaarheid

Deel dit artikel

Leeft duurzame inzetbaarheid ook binnen uw organisatie? Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk en wat kan het voor uw organisatie en medewerkers betekenen?

“Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie”.

Steeds meer werkgevers werken aan duurzame inzetbaarheid. Het thema staat bij zes van de tien organisaties op de managementagenda. De Analyse Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2018 toont aan dat er nog steeds serieus werk aan de winkel is.

Waarom werken aan duurzame inzetbaarheid?

werken aan duurzame inzetbaarheidBedrijven of organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid, loopbaanontwikkeling en vitaliteit van hun personeel, plukken daar vaak de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Medewerkers moeten tegenwoordig vanwege de verhoogde pensioenleeftijd langer doorwerken waardoor de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. De huidige economische en technologische ontwikkelingen vragen ook wendbaarheid van de werkgevers. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Lange termijn

Duurzame inzetbaarheid is vooral belangrijk om arbeidsparticipatie te borgen op langere termijn. En zoals altijd, ook hier geldt dat daar vroeg mee gestart moet worden. Als je op je 50-ste nog eens gaat werken aan je duurzame inzetbaarheid is het vaak te laat.

Gedeelde verantwoording

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers kan alleen goed van de grond komen als beide partijen daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Het vereist een werkomgeving die dit mogelijk maakt en een instelling bij de medewerker om de mogelijkheden te benutten.

Vijf bepalende factoren voor duurzame inzetbaarheid

In 2016 werden er in het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid vijf factoren ontdekt die hoog samenhangen met duurzame inzetbaarheid. Deze bleken ook in 2017 en 2018 nog even belangrijk. Dit zijn:

  1. Opleidingsmogelijkheden, ofwel tijd, en ruimte voor opleidingen en persoonlijke ontwikkeling
  2. Participatie in bedrijfsbeleid, ofwel de mate waarin managers medewerkers betrekken bij bedrijfsbesluiten
  3. Autonomie in het werk, ofwel zelf kunnen beslissen hoe en wanneer je je werk uitvoert
  4. Maatwerkafspraken over ontwikkeling, ofwel de unieke afspraken (i-deals) die medewerkers maken over opleiding en persoonlijke ontwikkeling
  5. Dialoog, ofwel de mate waarin leidinggevenden en medewerkers goede gesprekken voeren over werk en ontwikkeling.

Personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid

Het roosteren of het inzetten van software voor personeelsplanning is ook verbonden aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hoe kunnen medewerkers gezond langer doorwerken op onregelmatige werktijden? Hoe houdt u hier rekening mee bij het opstellen van het rooster? Maar u kunt ook denken aan maatregelen rond flexibiliteit in personeelsinzet, werk/privé balans, werknemerstevredenheid etc. Een vorm van zelfroosteren kan daar bijvoorbeeld al bij helpen.

Softwarepakket Checks ondersteunt op vele fronten maatregelen die u wilt nemen voor duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie met zelfroosterenonline rooster, een personeelsrooster App, automatisch plannen etc. Vraag gerust naar de mogelijkheden, wij denken graag mee.

Bronnen en meer informatie

 

Menu