Roosters automatisch vullen met Checks verdeler

Automatisch plannen

De Checks Verdeler is het onderdeel van Checks waarbij mensen geautomatiseerd ingeroosterd worden op openstaande werkvraag.

De verdeler kent twee varianten. In de eerste variant wordt een roosterperiode volledig automatisch gevuld met medewerkers. In de andere variant staan medewerkers al ingedeeld op een dag en eventueel een dienst (vanuit bijvoorbeeld een ploegenrooster) en worden vervolgens de werkplek en taak toegewezen. In beide gevallen wordt de openstaande werkvraag ingevuld met competente medewerkers. Hierbij kan rekening worden gehouden met vele opties en voorkeuren, zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid en arbeidstijdenwet.

Opties Checks verdeler

  • Een gelijke verdeling over tijdgroepen, zoals dag-, avond- en nachtdiensten.
  • Rekening houden met voorkeuren van medewerkers voor specifieke tijdgroepen op specifieke dagen van de week.
  • Een specifieke verdeling tussen diensten door de week en in het weekend kunnen aangeven.
  • Een maximum aantal diensten na elkaar kunnen instellen
  • Een aantal uren niet inroosteren voor en na een afwezigheid zoals vakantie, dit voorkomt bijvoorbeeld dat medewerkers vlak voor hun vakantie nog een avonddienst krijgen.
  • Een maximum aantal diensten per week per medewerker kunnen instellen. Met uitzonderingen voor specifieke kalenderweken wanneer de medewerker meer of minder kan werken.
  • Specifieke diensten wel en andere niet relatief t.o.v. contracturen kunnen verdelen. Dit is bijvoorbeeld handig voor diensten die iedereen minimaal één keer per periode moet doen.
  • Verbeterde verdeling op basis van competentieniveau ’s, waarbij ook rekening gehouden wordt met andere instellingen zodat deze optie niet te dominant wordt.
  • Weekenddiensten al dan niet clusteren, zodat medewerkers zelf kunnen bepalen of ze bijvoorbeeld af een toe één dienst in het weekend willen of er dan direct twee willen.
  • Betere verdeling van de diensten over de roosterperiode, ook om clustering van diensten te voorkomen.

Houdt rekening met veel factoren

Checks houdt rekening met wet- en regelgeving waaronder arbeidstijdenwet en CAO. En ook met factoren zoals functie, competenties, het aantal werkuren, evenwicht in aantallen diensten of training en opleiding. Samen met Checks kunt u snel en efficiënt plannen.

Video Checks Verdeler

Checks ondersteunt de planner door automatische planningsmogelijkheden met de Rekenautomaat. Checks vult elk rooster automatisch. Voor hoofd- en secundaire taken, zoals BHV of EHBO. Onderstaande video laat zien hoe het werkt: