Data Pro certificering

Al sinds 2019 is Integral opgenomen in het Data Pro register. Sindsdien is Integral in het bezit van het Data Pro Certificate. In 2019 startte Data Pro voor het eerst met de certificeringen.

Voor het behouden van het Data Pro Certificate doorloopt Integral jaarlijks succesvol de audit. Het certificaat toont aan dat Integral voldoet aan de gedragscode Data Pro en op een verantwoorde manier omgaat met persoonsgegevens van klanten die gebruik maken van softwarepakket Checks. De Data Pro Code is de eerste gedragscode onder de AVG die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft goedgekeurd.

Over Data Pro

De Data Pro Code is een concrete uitwerking van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) conform artikel 40 AVG voor verwerkers van persoonsgegevens. De Data Pro Code is een initiatief van de branchevereniging van ICT-leveranciers NLdigital.

Menu