Blog zelfroosteren & duurzame inzetbaarheid

Deel dit artikel

Zelfroosteren wordt gebruikt om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken binnen of buiten hun organisatie. Door zelfroosteren vergroot je de vrijheid en verantwoordelijkheid van de werknemer bij het tot stand komen van het rooster. Door de huidige tekorten op de arbeidsmarkt is zelfroosteren voor organisaties steeds belangrijker. Het is immers nu nog meer dan ooit van belang om je werknemers tevreden te houden, zodat je genoeg personeel hebt. Naast goede salarissen gebeurt dit in belangrijke mate door de werknemers invloed op de werktijden te geven.

Wat is Zelfroosteren?

Bij zuiver Zelfroosteren staan de medewerkers zelf centraal en dragen de medewerkers de volledige verantwoordelijkheid voor het sluitend maken en houden van het rooster. In de praktijk is dit eigenlijk niet haalbaar omdat het bewerkelijk en omslachtig kan zijn en tot scheve ogen kan leiden. Ook kan het zijn dat je verkeerde verwachtingen wekt. Door aan te geven dat mensen hun eigen rooster mogen maken wordt soms de verwachting gewekt dat mensen dan ook alleen die diensten krijgen die ze echt willen doen. Maar er zijn altijd minder gewilde diensten die toch vervuld moeten worden. Dit leidt tot frustratie en juist een grotere ontevredenheid in plaats van een grotere tevredenheid. Zuiver roosteren komt in Nederland dan ook niet vaak voor. Vaak zien we een meer praktische insteek van zelfroosteren waarbij het rooster deels vooraf ingevuld wordt. Vervolgens wordt vanuit die voorvulling medewerkers de kans gegeven het rooster aan te passen in de richting van de gewenste situatie.

De voorvulling kan variëren van een klein beetje vooraf invullen (bijvoorbeeld alleen de vakanties of alleen een paar diensten) tot een 100% gevuld rooster waarna mensen kunnen ruilen. En uiteraard allerlei variaties hiertussen.

Strikt genomen is de werkwijze vanuit een Voorgevuld rooster niet “Zelfroosteren”. Het startpunt is namelijk niet de privé situatie van de medewerker, maar het startpunt is een deels voorgevuld rooster waarop de medewerker vervolgens invloed krijgt. De achterliggende doelstellingen zijn echter goeddeels hetzelfde namelijk: medewerkers betrekken bij het rooster, verantwoordelijkheid geven over het rooster, invloed geven op het rooster maken opdat diezelfde medewerkers uiteindelijk een grotere tevredenheid met het roosterproces hebben en met de uitkomst ervan.

Er zijn vele vormen voor een praktische invulling van zelfroosteren en evenzovele fraaie termen hiervoor zoals: individueel roosteren, meeroosteren, flexibel roosteren, participerend roosteren, shift picking, dienstruilen, intekenen, matching, voorkeursroosteren, etc.

Voordelen praktische insteek zelfroosteren

Het voordeel van een praktische insteek van zelfroosteren is dat deze vaak veel beter werkt en leidt tot het beoogde doel van tevreden medewerkers.
Het nadeel van deze insteek is dat er geen kant en klaar recept op tafel ligt. Er is geen standaard spoorboek. Elke organisatie vult dit in op haar eigen manier. Dit vereist eerst goed nadenken en vervolgens een eigen set van spelregels afspreken. Ieder maakt zijn eigen spoorboekje.

Checks en zelfroosteren

Integral heeft planningssoftware Checks ontwikkeld. Checks ondersteunt alle vormen van zelfroosteren met de webmodule MyChecks. Belangrijk hierbij is dat de manier van roosteren past bij je organisatie. Op welke manier je ook plant, met Checks kan dit geautomatiseerd worden. Dit scheelt je niet alleen veel tijd, maar zorgt ook voor minder fouten.

Wil jij meer weten over Zelfroosteren? Lees dan onze uitgebreide whitepaper. Wil je meer weten over onze planningssoftware Checks? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder!

Geschreven door: Hauke Sie

Menu